لطیفه 50

,
فریدولین از جشن تولد دوستش به خانه برگشت.
مادرش پرسید: دختر مؤدبی بودی؟
فریدولین: البته مادر!
مادر: مرتب نمیرفتی شیرینی برداری؟
فریدولین گفت: نه همان اول که وارد شدمپنج تا برداشتم!

این وبلاگ هر روز با لطیفه های جدید بروز میشود ... هر روز سر بزنید
***************************
نظر فرموش نشه
ما با نظرات شما
انرژی میگیریم
***************************
اگر تونستید جک جدید برامون ارسال کنید تا در وبلاگ قرار بدیم و مار را در این راه یاری کنید . برای ارسال جک از همون بخش نظرات استفاده کنید
***************************


/ 0 نظر / 18 بازدید